Een krachtig geluid uit het oudste dorp van Brabant

Werkgroep Olleke Bolleke

De ruimte waar voorheen Olleke Bolleke gehuisvest was staat momenteel leeg. Het monumentale gebouw, waar ook OJC Fuse een plek heeft, is gemeentelijk bezit. Onlangs is het hele gebouw geïnspecteerd en aan de hand van die inspectie wordt er een plan van onderhoud uitgewerkt.

De Stem Van Bakel heeft bij de gemeente aangegeven de ruimte van Olleke Bolleke graag te willen behouden voor de Bakelse gemeenschap. De gemeente wil daarin meegaan, mits er vanuit Bakel een gedragen plan voor de invulling komt.

Voor die invulling zijn er al diverse ideeën geopperd. Het zou, in het verlengde van de Fuse, een ontmoetingsplek voor jongeren kunnen zijn met plaats voor culturele activiteiten, ontspanning en bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding. Een andere optie is een functie als Huiskamer van Bakel, met specifieke activiteiten gericht op verschillende leeftijdsgroepen. Tenslotte heeft de KBO aangegeven graag te beschikken over een centraal gelegen eigen ruimte, mogelijk gedeeld met andere partijen. Belangrijk is in elk geval dat een toekomstige invulling geen overlap krijgt met andere initiatieven of gemeenschapsruimtes binnen Bakel.

Vanuit De Stem Van Bakel is een initiatiefgroep ingericht die de mogelijkheden verder gaat onderzoeken.

Fred Kuijpers is contactpersoon van deze werkgroep. De werkgroep kent daarnaast voorlopig de volgende leden: Wilma van Wuytswinkel, Matthijs de Haas, Janine Brugman en Jannie Relou.

Mensen die in enigerlei vorm een bijdrage willen leveren zijn van harte uitgenodigd om dit via bestuur@destemvanbakel.nl kenbaar te maken.

Nog geen commentaren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De site van DeStemVanBakel bevindt zich nog in de opbouwfase. Als je vragen, suggesties of toevoegingen hebt, laat het ons dan weten via bestuur@destemvanbakel.nl. Ook als je je graag actief wil inzetten binnen één van de werkgroepen kun je dat via bovenstaand mail-adres aangeven.