Een krachtig geluid uit het oudste dorp van Brabant

Uitkomsten woonbehoefte onderzoek

Flyer Woonbehoefte Bakel V2
Ten behoeve van de nieuwe dorpsvisie voor Bakel heeft De Stem Van Bakel de afgelopen weken een enquête uitgezet met als doel de woonwensen van alle inwoners van Bakel in beeld te krijgen.
Zoals reeds eerder door ons aangegeven gelieve u hieronder de resultaten en de bijbehorende presentatie aan te treffen zoals deze vandaag aan het college van Gemert-Bakel en de pers is gepresenteerd :

Klik op de onderstaande link voor de presentatie woonbehoefteonderzoek Bakel 2016:
WBO presentatie 18052016

Klik op de onderstaande link voor de uitkomsten van het woonbehoefteonderzoek Bakel 2016:
Woonbehoefteonderzoek Bakel uitkomsten 160518a

De site van DeStemVanBakel bevindt zich nog in de opbouwfase. Als je vragen, suggesties of toevoegingen hebt, laat het ons dan weten via bestuur@destemvanbakel.nl. Ook als je je graag actief wil inzetten binnen één van de werkgroepen kun je dat via bovenstaand mail-adres aangeven.