Een krachtig geluid uit het oudste dorp van Brabant

Samenvatting ondernemers-enquete

enquete-app-ipad-3947-w800
In het najaar van 2015 is er onder een aantal ondernemers in Bakel een enquête gehouden. Bedoeling van deze enquête was om als De Stem Van Bakel een indruk te krijgen wat er leeft onder de ondernemers en wat wij als De Stem Van Bakel voor de ondernemers kunnen doen om het ondernemersklimaat te verbeteren.

Naast deze digitale enquête hebben we ook met een aantal ondernemers een persoonlijk gesprek gehad waarbij we op enkele punten dieper op de enquêtevragen zijn ingegaan.

Hieronder volgt een korte samenvatting van de meest opvallende ontvangen reacties:

+    Bijna 50% van de bedrijven is vanuit de historie in Bakel gevestigd.
+    75% is regionaal georiënteerd, 20% landelijk en de overige 5% Europees of   
       wereldwijd.
+    Een aantal bedrijven heeft werknemers uit Bakel in dienst en bijna de helft van de 
       bedrijven dragen bij aan de leefbaarheid in Bakel.
+    De tevredenheid over ondernemen in Bakel is positief:
            16% geeft de waardering 6.
            26% geeft de waardering 7
            35% geeft de waardering 8 en
             6%% geeft de waardering 9.
+   De fysieke bereikbaarheid is voor 12,5% niet belangrijk, voor 34% belangrijk en voor 
      31% zeer belangrijk.
+   De fysieke bereikbaarheid is voor 6% slecht, voor 56% goed en voor 10% zeer goed.
+   Het centrum van Bakel speelt voor 42% geen rol en voor 21% een grote/belangrijke
rol.

+   50% heeft het merendeel van zijn connecties buiten de regio, gevolgd door de regio 
      Brainport (37%), gevolgd door de regio Boxmeer en Venray.
+   22% van de ondernemers vindt dat de ondernemers binnen Bakel weinig 
     samenwerken, 44% heeft geen duidelijke mening en 34% vindt de samenwerking goed.
+   80% is van plan om de komende 5 jaar in Bakel te blijven ondernemen.
+   50% denkt over 5 jaar hetzelfde te doen. 28% denkt gegroeid te zijn en 10% is gestopt 
      en heeft zijn onderneming verkocht.
+   28% denkt over 10 jaar hetzelfde te doen. 22% denkt gegroeid te zijn en 25% is gestopt 
      en heeft zijn onderneming verkocht.
+   22% ziet de vergrijzing van de bevolking als een kans, 12% als bedreiging en 60%
heeft 
 geen mening, of ziet de vergrijzing niet als kans of bedreiging. 

Enkele aanvullende reacties en opmerkingen:
+   Mogelijkheid onderzoeken om tot gezamenlijke inkoop te komen (bijvoorbeeld
afvalverwerking, energie inkoop etc.).

+   Bewegwijzering bedrijventerrein verbeteren.
+   Aanleg glasvezel bedrijventerrein en buitengebied (wanneer, tegen welke kosten?).
+   Binnenkomst in Bakel vanuit Deurne verfraaien (onderhoud sloten en bermen).
+   Bakel heeft een mooie aantrekkingskracht vanwege activiteiten (Streetrock, 
     TractorPulling, Themafeesten).
+   Samenwerking tussen o.a. Nederheide, Golfbaan, Zorgboogterrein en het Centrum
van 
Bakel.  (recreatie, natuur, toerisme, leefbaarheid en wonen).
+   Horeca moet meer mogelijkheden bieden (eten/lunchen), overnachtingen.
+   Moeilijk om goed gekwalificeerd personeel te vinden.
+   Zorgen met betrekking tot de leegstand in het centrum.
+   Er moet voldoende bedrijvigheid, drukte, activiteiten in het centrum zijn.
+   Elkaar niet in de weg zitten, maar samen een oplossing creëren.
+   Trots op Bakel vanwege o.a.: bruisend verenigingsleven, mooie omgeving, iedereen 
      kent iedereen, gezelligheid.
+   Centrummanager (kartrekker) met bevoegdheden aanstellen.
+   Sluitingstijden kleine winkels (18.00 uur dicht. Veel mensen zijn dan zelf pas klaar
met 
werken. 24-uurs economie).
+   Bakel beter vindbaar maken voor bedrijven en particulieren buiten Bakel.
+   Bakel als “merk” op de kaart zetten.

Nog geen commentaren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De site van DeStemVanBakel bevindt zich nog in de opbouwfase. Als je vragen, suggesties of toevoegingen hebt, laat het ons dan weten via bestuur@destemvanbakel.nl. Ook als je je graag actief wil inzetten binnen één van de werkgroepen kun je dat via bovenstaand mail-adres aangeven.