Een krachtig geluid uit het oudste dorp van Brabant

Notulen en actiepunten Cultuur, Evenementen en Toerisme

Notulen en actiepunten 3 december 2015

1. Opening

2. Mededelingen
Dorpsquiz Bakel: er hebben zich veel mensen aangemeld om mee te denken over de organisatie van een Dorpsquiz voor Bakel. Volgende week is de eerste bijeenkomst om hier een start mee te maken.

3. Notulen, actiepunten en ingekomen stukken
Geen opmerkingen

4. Kunst in etalages
Er worden nu meer etalages ingericht o.a. panden van Bankers, Wannemakers en  Mien van Schalen. Hier zullen o.a.. mozaïek en schilderijen worden geëxposeerd. Mensen reageren positief op dit aanzicht.

5. IJsbaan centrum Bakel
Onderzoeken of een ijsbaan op het kerkplein mogelijk is voor 2016. Actie is uitgezet binnen DSVB.

6. Invulling werkgroep

Invulling agenda komende vergadering

Rondvraag

Sluiting

Notulen en actiepunten 9 september 2015


1. Opening
Voor deze tak willen we extra mensen benaderen. Dit zal gebeuren door het dagelijks bestuur. Johan beheert deze lijst en zorgt dat deze bij het DB terecht komt.

2. Cultuur – invullen leegstaande etalages met kunst uit Bakel
Hoe om te gaan met verzekeren van de kunstwerken is een punt van aandacht.
Met de exposant zal een overeenkomst opgesteld moeten worden waarin hier expliciet afspraken over gemaakt worden.
Jannine zal proberen te starten met 1 pand en van daaruit willen we dit initiatief verder uitbreiden.

3. Evaluatie kermis
Kippenvel
We zijn erg blij dat dit initiatief is opgepakt door mensen uit Bakel en zijn blij met hoe de kermis is verlopen.
Het was meer dan in voorgaande jaren een dorpsfeest!
Erg positief was de maandag met de bonnenactie. Dit werd erg gewaardeerd.
Tips zullen meegenomen worden door Siel richting kermiscommissie.

4. Rondvraag
– Organisatie Bakels Bakelnaar zal dit jaar opgepakt worden door de 3 Bakelse Bakelnaren van de afgelopen jaren. Daarna wellicht naar DSVB.

Volgende vergadering: 20 oktober om 21 uur in het Parochiehuis.

Afdrukversie (PDF) :
Notulen en actiepunten cultuur evenementen toerisme 9 september 2015

 

NOTULEN EN ACTIEPUNTEN MEI 2015

EVENEMENTEN: HET ORGANISEREN VAN EEN EVENEMENT MOET LEUK ZIJN!

 1. Gemeenschappelijke vuurwerkshow
  Is een gezamenlijke vuurwerkshow een optie voor Bakel op oudjaar in plaats van individueel afschieten?
  Optioneel, nog niet besloten.
 2. Dorpsquiz
  Is een dorpsquiz of een bierfeest een goede aanvulling van het bestaande aanbod voor Bakel?
  Optioneel, nog niet besloten.
 3. Organiseren van evenementen
  Bij de organisatie van evenementen zijn een aantal uitdagingen waar bijna elk evenement mee te maken heeft zoals:
  – Voldoende vrijwilligers krijgen;
  – Veiligheid/hygiëne. Er moet een veiligheidsplan zijn voor grote evenementen;
  – Verkeersregelaars zijn vaak nodig. Misschien kan een poule worden opgezet?;
  – Inkoop, beveiliging, materiaal en sponsoring.

Kunnen evenementen hierin meer samenwerken en daardoor voordeel behalen?
In september starten met peilen van de behoefte van de diverse evenementen.

TOERISME: WAT MAAKT BAKEL INTERESSANT?              

 1. In de oorlog is ook in Bakel relatief veel gevochten. Kunnen we hier iets mee?
  Optioneel, nog niet besloten.
 2. De Heemkundekring benaderen om een presentatie op te zetten wat we hiermee voor Bakel zouden kunnen.
  Actie voor september door Siel.
 3. Landgoed Bakel zit nu in de opstartfase. Hoe kunnen we hen helpen/versterken? Naam zal overigens herzien worden. Intern wordt bij Landgoed Bakel overleg gevoerd hoe ze deze eventuele samenwerking in willen steken.
  Vervolg vergadering in juni.

CULTUUR           

 1. Welke verenigingen/instellingen en organisaties zijn belangrijk voor het cultuuraanbod in Bakel?
  Eerste vergadering in September moet deze lijst op de agenda komen. Actie Siel.
 2. Vervolgdiscussie op agendapunt 1.: wat vinden we van het huidige aanbod en hoe kunnen we dit op peil houden of willen we dit voor Bakel zelfs verbeteren?
  September op de agenda van werktak.
 3. Kunnen we er voor zorgen dat er in Bakel op een laagdrempelige manier muzieklessen gegeven worden?
  Behandelen in de vergadering van juni.
 4. Er zijn verschillende verenigingen en dansscholen actief met dans in Bakel. Is er uit samenwerking winst te halen?
  Optioneel, nog niet besloten.
 5. Kan een muziekhofje in Bakel weer gaan bijdragen aan het versterken van het element Cultuur in Bakel? Iedere weekend een jongere uit Bakel een zogenaamd open podium geven bijvoorbeeld.
  Optioneel, nog niet besloten.
 6. Verkiezing Bakelse Bakelnaar.
  Initiatief vanuit de ondernemersvereniging. Kunnen we onderbrengen binnen DSVB?
  Pieter gaat navragen hoe men erin staat om het bij DSVB onder te brengen.
 7. Digitaal aanvragen evenementenvergunning. Ervaring is dat digitaal aanvragen (zeker met veel bijlagen) niet goed werkt.
  Hiervoor zal in Juni aandacht gevraagd worden bij de gemeente.
 8. Pasjessysteem Nederheide
  Reactie namens DSVB: pasjes jaarlijks aanvragen niet gewenst, door systeem met pasfoto’s daardoor toch kosten maken. We gaan het proces volgen maar nu nog niet op reageren.
 9. Kermis, zijn we voldoende aangehaakt en op de hoogte van wat daar speelt?
  Siel is inmiddels aangehaakt bij de kermis vanuit De Kleine Kapitein.
 10. Kunst in de lege etalages laten poseren.
  Piet Rutten organiseert kunstactiviteit in het Parochiehuis. Hij heeft een overzicht van de kunstenaars.
  Uitzoekpunten:
  Wie zijn er als kunstenaar actief in Bakel
  Welke panden staan leeg en van wie zijn ze
  Wat moet je regelen op verzekeringsgebied als je dit zou willen organiseren (ondernemer ontzorgen en niet mee belasten).
  DB gaat in gesprek met Piet Rutten.

Hans wil ondernemers benaderen of we panden hier eventueel voor mogen gebruiken. Hans komt de volgende vergadering met info m.b.t. de verzekering die voor een dergelijke activiteit nodig is (juni).

NOTULEN EN ACTIEPUNTEN MEI 2015 cultuur evenementen toerisme

Nog geen commentaren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De site van DeStemVanBakel bevindt zich nog in de opbouwfase. Als je vragen, suggesties of toevoegingen hebt, laat het ons dan weten via bestuur@destemvanbakel.nl. Ook als je je graag actief wil inzetten binnen één van de werkgroepen kun je dat via bovenstaand mail-adres aangeven.