Een krachtig geluid uit het oudste dorp van Brabant

Meldingen openbare ruimte

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en beheer van de openbare ruimte, zoals speelterreinen, groenvoorziening, openbare verlichting, ophalen afval, riool en wegen.

Via onderstaande link kunt u schade of onderhoud aan wegen/trottoirs, de openbare verlichting of de groenvoorziening aan de gemeente melden. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan losliggende stoeptegels, een lichtmast waarvan de lamp niet meer brandt, rioolverstopping, klachten over zwerfvuil, en vernielingen. U kunt uw melding ook doorgeven via de app ‘Buiten Beter’.

Uw melding digitaal doorgeven

Nog geen commentaren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De site van DeStemVanBakel bevindt zich nog in de opbouwfase. Als je vragen, suggesties of toevoegingen hebt, laat het ons dan weten via bestuur@destemvanbakel.nl. Ook als je je graag actief wil inzetten binnen één van de werkgroepen kun je dat via bovenstaand mail-adres aangeven.